Ansvar för plånboken och naturen

Då vedeldning kanske inte är något alternativ för Stockholms innerstad så uppmärksammas sällan vedeldning som ett framtida uppvärmningsalternativ. För oss i villor på landsbyggden och i mindre städer är däremot vedeldning någonting att satsa på. Moderna vedpannor har hög verkningsgrad, minimalt med farliga avgaser och är faktiskt riktigt billiga, både i drift och investering.

Mollepannan

  • Vedpannan har ett rejält utrymme för ved på 120l
  • Konvektionsdelen är lättåtkomlig via en lucka, vid sotning ramlar soten ner i låda som man lätt kan tömma.
  • Man kan även specialbeställa pannan med en lucka för flis på vänster eller höger sida.
  • Ovanpå pannan sitter ett lämpligt titthål så att man följa förbränningen.
  • Via framluckan kommer luften till förbränningen in, öppnas den finns en låda för att tömma resten från förbränningen.

Vi tycker att vedeldning ska vara enkelt. Mollepannan har därför begåvats med ett stort vedutrymme, en smart konstruktion för sotning och fungerar bra med självdrag så att du inte är beroende av rörliga delar som kan gå sönder. Med en korrekt installerad panna kan du även elda vid strömavbrott för att du alltid ska ha tillgång till varmt vatten.

Underförbränning vid hög temperatur

Förbränningen i sker i två steg. I första steget förgasas bränslet som därefter slutförbränns i en efterförbränningskammare. Detta utrymme är inklätt med keramik vilket möjliggör en arbetstemperatur på ca 1000°C. Tack vare denna höga temperatur nås en optimal förbränning och ett minimum av föroreningar. Pannan är toppmatad och det stora vedutrymmet kan användas maximalt. Underförbränning innebär att veden förbränns underifrån, en betydelsefull egenskap som ger en jämn och störningsfri förbrännigsprocess. Mollepannan är en enkel och robust vedpanna. En panna med beprövad och väl genomtänkt konstruktion som gundar sig på att pannan fungerar bra med självdrag.

Miljögodkänd av SP

Mollepannan är även testad och godkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Pannan uppfyller därmed alla miljökrav från myndigheternas sida, krav som är till för att slå vakt om vår miljö och vår natur. Testen är viktig för dig som köpare. Det bevisar inte bara att pannan är skonsam mot miljön. Den bevisar även att vårt eget utvecklingsarbete resulterat i en mycket tillförlitlig och bra värmepanna, något som du kommer att ha mycket glädje av i framtiden.

Vi tänker på hela anläggningen

Oavsett om vi installerar vedpannan åt dig eller om du väljer att göra det själv så gör vi allt för att sänka dina uppvärmningskostnader. Vi hjälper dig till exempel med att välja lämpliga ackumulatortankar, hur du på ett bra sätt ska installera anläggningen eller om det skulle löna sig för dig att tilläggsisolera vinden. När du låter oss ta hand om ditt uppvärmningssystem så vill vi att du ska veta att du är i trygga händer. Det kan vi lova då vi har stor erfarenhet och många nöjda kunder i ryggsäcken.

Vedeldning för miljön

Ved är ett biobränsle, vilket innebär att när du eldar med ved så släpper du inte ut mer koldioxid än vad trädet du eldar har tagit upp. Vedeldning är alltså koldioxidneutralt. En annan mycket stor fördel med ved jämfört med många andra energislag är att veden ofta inte fraktas speciellt långt när tar sig från skogen till din panna. Det går inte åt någon energi att torka den och bara lite grann för att klyva den.