Hur energipriserna beräknas

Tillbaka till energipriserna

Att notera vid tolkning av diagrammet

Diagrammet visar driftskostnaden av de olika systemen. Man kan alltså inte dra slutsatsen att ett system är generellt är billigare genom att titta på diagrammet. Till exempel så missgynnas eluppvärmningen i och med att den är billigast i investering medan bergvärmen gynnas mest eftersom den i allmänhet är dyrast. Med en årsränta på 4% och en bergvärmeanläggning på 160 000kr så blir räntekostnaden 6 400kr, inget man direkt kan försumma. Behöver man låna till sin anläggning påverkar investeringskostnaden mer.

Priset för bergvärmen och elvärmen tar bättre hänsyn till det faktum att vi använder mycket mindre värmeenergi på sommaren. Ved, pellets och olja gynnas alltså i jämförelsen av att man ofta under sommaren värmer upp en större mängd vatten än vad man sedan faktiskt använder.

Så här har uppskattningarna gjorts

Alla priser utom veden hämtar in inköpskostnader varje dag vid midnatt.

Vedpriset

Vedpriset rör knappt på sig utan beror snarare på vilken överenskommelse man kan göra med den lokala bonden. Gällande uppskattning är 200kr/travad kubikmeter med energiinnehåll på 1250kWh per enhet. Pannverkningsgraden är satt till 75%.

Pelletspriset

Pelletsen antas innehålla 4800kWh/ton och pannverkningsgraden har satts till 85%.

Bergvärmepriset

Meningen med bergvärmepriset är att den ska avspegla en standardanläggning. Prismodellen för en bergvärmpump är långt ifrån trivial och är omöjlig att beräkna utan att mäta från fall till fall. Vi använder följande förenklade modell: Priset beror på elpriset och systemverkningsgraden. Systemverkningsgraden beror endast på utomhustemperaturen i Bollnäs.

Systemverkningsgraden beror på utomhustemperaturen enligt detta diagram. De blå kryssen motsvarar mätningar för fem olika anläggningar som SP har gjort runt om Borås, den rapporten finns här (pdf). Systemverkningsgraden är relativt säker mellan -5 och 15 grader medan den snarare är en kvalificerad gissning utanför det intervallet. Om någon har en bättre idé för hur detta skulla kunna uppskattas så får man gärna mejla mig.

Oljepriset

Från bränsletillverkaren har vi hämtat energiinnehållet på 10122kWh/m3. Oljan antas förbrännas med systemverkningsgraden 85%.

Elpriset

Elpriset tas från nordpoolspot varje dag och sedan läggs skatt och avgifter på. Det ger en roligare jämförelse än om man skulle ta månadsgenomsnittet som brukar vara grunden för er med rörligt elpris.Vi har använt uppgifterna från våran egen elräkning med påslag på totalt 43,8 öre på spotpriset exkl moms. Den fasta delen av elnätspriset är ej inkluderad. Eluppvärmningssystemet antas har 100% verkningsgrad.

Förslag på förbättringar

Har du förslag på hur man kan göra tjänsten bättre och mer rättvis så mejla era förslag till j.molin@mollepannan.se.