Senaste månadens energipriser

Priserna nedan uppdateras med följande intervall:

  • Ved: anses förnärvarande vara ganska så konstant, priset nedan är beräknat på 200kr/travad kubik med energinnehåll på 1250kWh och 75% verkningsgrad.
  • Pellets: automatiskt, varje dag vid midnatt
  • Oljepriset: manuellt med jämna mellanrum
  • Elpriset: automatiskt, varje dag vid midnatt (genomsnitt för dygnet + avgifter)
  • Bergvärme: baserat på dygnsmedeltemperaturen i Bollnäs och på det aktuella elpriset.

Diagram över aktuella energipriser för ved, pellets, olja, el och bergvärme.

Diagrammet är långt ifrån exakt utan skall snarare betraktas som ett ungefärlig bild av energiprismarknaden och dess svängningar. Medan till exempel elpriset kan beräknas relativt exakt så är bergvärmepriset ganska så osäkert. Läs mer om hur priserna beräknas här.

Att tänka på

  • Detta är driftskostnader, man kan alltså inte dra slutsatsen att ett värmeslag är billigare än ett annat. För att dra den slutsatsen måste man åtminstone ta hänsyn till investeringskostnaden och livslängden anläggningen.
  • Bergvärmepriset är mer osäkert när det är kallare än -5 och varmare än 15 grader.
  • Ibland kan diagrammet se konstigt ut, det beror på att insamlandet av prisuppgifter har misslyckats.
  • Ett hus drar mycket mer energi på vintern, så sommarpriset spelar inte lika stor roll för årskostnaden.